stal w budownictwie

Metarulgia stali

Każdy doskonale wie czym jest stal i jaką ma rolę w życiu codziennym. Gdyby nigdy nie zaistniała potrzeba wytwarzania stali nasz świat wyglądałby zupełnie inaczej. Z jakim gatunkiem stali mamy do czynienia można określić na podstawie jej składu chemicznego. Żelazo jest dominującym pierwiastkiem w każdym rodzaju stali, inne pierwiastki są określane jako domieszki. Domieszki z kolei można podzielić na cztery różne kategorie i są nimi: składniki wchodzące w każdy rodzaj stali, składniki ukryte, składniki stopowe oraz składniki przypadkowe.
Warto wspomnieć także o materiałach wsadowych, które się dzielą na dwie kategorie: metaliczne oraz niemetaliczne. Materiały wsadowe metaliczne to przede wszystkim złom stalowy oraz żeliwny czy też odtleniacze i różne dodatki stopowe, zwane również żelostopami. Druga grupa to materiały wsadowe niemetaliczne, które posiadają między innymi topniki czy też utleniacze. Topniki to materiały utrzymujący określony stan chemiczny stopu a z kolei utleniacze mają za zadanie utleniania domieszek.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat – zobacz tutaj.

Post Author: